NIEUWS

Dubbelklik op de foto voor het hele bericht.

WAT IS TUBBERGEN BRUIST

Tubbergen Bruist is een projectgroep van burgers en ondernemers. Wij werken samen met de gemeente Tubbergen aan een levendig en leefbaar dorp Tubbergen.

Ons doel: krachtig dorp Tubbergen

Sinds de start in 2015 maakt Tubbergen Bruist zich sterk voor het dorp Tubbergen. Hoe? Door te luisteren, te verbinden, te stimuleren en waar nodig onderwerpen op de publieke en de politieke agenda te zetten. Het doel is een Tubbergen waar het fijn wonen, werken en leven is. Een dorp waar we omzien naar elkaar, dat toekomstbestendig is en waar we trots op zijn. Tubbergen Bruist is daarin vergelijkbaar met Mijn-dorp werkgroepen in de andere dorpen.

We steunen projecten

We steunen graag projecten. Zo konden we bijvoorbeeld bijdragen aan de verplaatsing van de sporthal. We waren aanjager voor het concept Glashoes. We zijn de motor achter de boombakken in het centrum en het verlichte looppad bij de sportvelden. We hebben meerdere informatieavonden en een enquête naar woonbehoefte georganiseerd. En we hebben centrumcheques uitgedeeld om nieuwe initiatieven in het centrum te stimuleren. Ook volgen we de zoektocht naar een nieuwe invulling voor de locatie Verdegaalhal.

5 THEMA’S

  • Sport
  • Wonen
  • Gezondheid
  • Duurzaamheid
  • Sterk centrum
Sport

Sporten is gezond, sociaal en verbindend. We willen daarom bijdragen aan de faciliteiten en infrastructuur voor sport in Tubbergen.

Wonen

Wonen in Tubbergen moet mogelijk zijn voor jong en oud. En betaalbaar blijven. Vanwege de huidige krapte op de woningmarkt blijven wij ons inzetten voor beschikbare en betaalbare woningen in Tubbergen.

Gezondheid

Gezondheid is ieders grootste goed. Wij willen dat elke inwoner van Tubbergen de zorg weet te vinden die hij of zij nodig heeft en dat er voldoende aandacht blijft voor preventie en voorlichting.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip, maar ook een voorwaarde voor een leefbaar Tubbergen. Wij willen nieuwe en bestaande initiatieven helpen verbinden, faciliteren en aanjagen.

Sterk centrum

Een sterk centrum is de kern van een sterk dorp. Wij zetten ons in voor een aantrekkelijk, koopkrachtig , vitaal en toekomstbestendig centrum met een gevarieerd winkelaanbod, waarbij ‘ontmoeten en beleven’ ook een cruciale rol speelt.