Stadsarrangement Provincie Overijssel en werkbezoek Gedeputeerde Monique van Haaf

Home / nieuws / Stadsarrangement Provincie Overijssel en werkbezoek Gedeputeerde Monique van Haaf

In december is door de Provincie Overijssel een nieuw stadsarrangement (subsidie) toegekend aan de kern Tubbergen. In de aanvraag hiervan heeft Tubbergen Bruist een actieve rol op zich genomen. Om hier een formeel tintje aan te geven, kwam Gedeputeerde Monique van Hoof op 1 december 2022 voor een werkbezoek naar
Tubbergen. Er werd een rondje gemaakt langs eerder gerealiseerde projecten en nog te realiseren projecten vanuit de samenwerking met de Provincie. De thema’s voor het nieuwe stadsarrangement zijn: realisatie horecaplein (kansen in kaart brengen), bekrachtigen samenwerkingen en het versterken van de openbare ruimte in het
centrumgebied. Dit alles vanuit onze ambitie om een levendig, aantrekkelijk en kansrijk winkelcentrum te behouden voor zowel eigen inwoners, bezoekers uit de regio en toeristen. Dit gebeurt uiteraard in nauwe samenhang met de eerder vastgestelde centrumvisie. Wij hopen hiermee weer een mooie boost te geven aan de ontwikkeling van het centrumgebied.