Reactie Tubbergen Bruist op ingediende motie door aantal politieke partijen

Home / nieuws / Reactie Tubbergen Bruist op ingediende motie door aantal politieke partijen

Beste raadsleden,

Met deze mail willen wij, Tubbergen Bruist, reageren op de motie Haarman/Plegt/Harmelink-1 die voorligt in relatie tot het proces Centrumberaad Tubbergen.

Wij hebben met verbazing kennisgenomen van deze motie. Naar onze mening is het proces Centrumberaad Tubbergen en de stappen die worden doorlopen vooraf geschetst en wordt dit proces goed doorlopen. Sterker nog, naar onze mening is de basis voor dit proces (bestuursopdracht) destijds opgestart met jullie instemming. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd met onze inwoners en stakeholders en er wordt open en transparant gecommuniceerd over het proces. De motie Haarman/Plegt/Harmelink-1 geeft ons het gevoel het spreekwoordelijke ‘deksel op de neus’ te krijgen en dat de geschiedenis zich herhaalt.

Inwoners en stakeholders, waaronder wij als Tubbergen Bruist maar ook omwonenden, de OHT en anderen, hebben tijd vrijgemaakt en geïnvesteerd in het proces Centrumberaad Tubbergen. Dit alles om ervoor te zorgen dat er rond de kerstdagen een document aan de raad kan worden voorgelegd, waarmee vervolgstappen gezet kunnen worden. Voor de toekomstbestendigheid van het centrum van Tubbergen is continuering van belang. Ook binnen de gemeente Tubbergen is er hard gewerkt door wethouder Vloothuis en ambtenaren.

Hoewel wij ons kunnen voorstellen wat de achterliggende belangen voor jullie zijn met deze motie, moet er ons inziens toch ook concreet en realistisch gehandeld worden. Zoals vaker geopperd, zou het sieren wanneer jullie c.q. de politiek daadkracht en doortastendheid laten zien. De indruk is tot dusver gewekt dat er een goede weg was ingeslagen, doch met deze actie is de geloofwaardigheid richting de politiek en dus de raad wel weer tanende.

Wij stellen ons zo langzamerhand namelijk de volgende vragen:

– Is dit allemaal voor niks geweest?
– Zetten wij ons voor niets (vrijwillig) in voor de toekomst van Tubbergen?

Wij willen graag op verschillende manieren investeren in Tubbergen, maar zouden graag zien dat het belangrijkste politieke orgaan (de gemeenteraad) in dit traject ook een keer met de neuzen dezelfde kant op staat. Wij kunnen ons namelijk niet aan de indruk onttrekken, dat jullie het tempo toch ook wel moeten kunnen bijhouden en besluiten moeten kunnen nemen op al het gedane voorwerk.

Tot slot willen wij jullie wijzen op de (aanzienlijke) subsidie die door de Provincie voor het project gemeentehuis is verleend. De subsidietermijn loopt eind dit jaar af. Als rond de kerstdagen de stand van zaken nog hetzelfde is als nu, is het zeer de vraag of de Provincie bereid is de subsidie te verlengen.

Het leek ons goed om onze zorgen aan jullie, onze raad, kenbaar te maken.

Wij gaan ervan uit dat het vorenstaande wel duidelijk is. Mocht er toch behoefte zijn aan nadere toelichting, dan zijn wij hiertoe vanzelfsprekend bereid.

Met vriendelijke groet,

Namens Tubbergen Bruist
Claudia Timmers / interim-voorzitter