Nieuwe kansen locatie Verdegaalhal

Home / nieuws / Nieuwe kansen locatie Verdegaalhal

Eind 2017 is de nieuwe sporthal bij de Vlaskoel in Tubbergen klaar voor gebruik. Dat betekent ook nieuwe kansen voor de huidige sporthal, de Verdegaalhal. De Verdegaalhal ligt heel centraal in het centrum van Tubbergen. Deze locatie verdient een nieuwe rol van betekenis voor zijn directe omgeving en Tubbergen in zijn geheel.

Kansen Verdegaalhal ophalen

De gemeente Tubbergen heeft Tubbergen Bruist gevraagd om samen met de inwoners van Tubbergen de kansen op te halen voor de Verdegaalhallocatie. Tubbergen Bruist schakelt hiervoor ‘Over Morgen‘ in. Dit is een bureau gespecialiseerd in gebiedsvernieuwing. ‘Over Morgen’ gaat tot eind 2016 alle ideeën en kansen voor de locatie Verdegaalhal inventariseren. Er worden gerichte interviews met betrokkenen gehouden. Daarnaast wordt iedereen in de gemeente Tubbergen uitgenodigd input te leveren. Hiervoor is onder meer de Facebookpagina ‘Kansen locatie Verdegaalhal’ geopend. Een korte impressie van de meningen in Tubbergen is ook in dit filmpje te bekijken.

 

Kansenkaart Verdegaalhal

De komende maanden wordt eerst aan betrokkenen en inwoners gevraagd wat zij graag op de locatie Verdegaalhal zouden wensen. En welke kansen voor Tubbergen zijn te benutten. Tegelijkertijd wordt een ruimtelijke analyse gedaan van de locatie Verdegaalhal en zijn omgeving. ‘Over Morgen’ verwerkt dan alle input in een kansenkaart. Deze kansenkaart wordt de leidraad voor de verdere planvorming. Begin 2017 wordt de kansenkaart gepresenteerd aan de gemeente en de inwoners.