Update Gemeentehuis Tubbergen

Home / nieuws / Update Gemeentehuis Tubbergen

Gisteravond was de laatste bijeenkomst voor inwoners van Tubbergen over ons project gemeentehuistehuur.nl. In deze update Gemeentehuis Tubbergen praten we je bij over het project en hoe we verder gaan.

Waar het om gaat

In het project gemeentehuistehuur.nl onderzoeken we of er meerdere activiteiten in het gemeentehuis van Tubbergen ondergebracht kunnen worden. Dat onderzoek doen de bedrijven Som= (uit Oldenzaal) en Kulturkunde (van het Kulturhus in Borne) in opdracht van Tubbergen Bruist.

Waarom ook al weer

Er is ruimte vrij om een paar redenen. De gemeente werkt steeds digitaler, meer op locatie in samenwerking met de samenleving en combineert werkzaamheden in Noaberkrachtverband. Het gemeentehuis is een huis van en voor de inwoners van de gemeente. De gemeente wil de vrijgekomen ruimte graag goed benutten voor de inwoners en heeft Tubbergen Bruist om advies gevraagd. Vandaar dit project.

Vragenrondes

Som= en Kulturkunde onderzoeken op twee manieren welke mogelijkheden er zijn. Ten eerste is aan de inwoners gevraagd wat wij met elkaar aan mogelijkheden zien. Daar waren ook de bijeenkomsten voor. Op die bijeenkomsten zijn niet erg veel mensen afgekomen, ongeveer 25 in totaal. Op zich geen punt, want mensen kunnen hun mening of idee ook mondeling, per e-mail, in de ideeënbus of op de speciaal hiervoor geopende website www.gemeentehuistehuur.nl indienen. Daarnaast zijn ook sessies gehouden met de gemeenteraad, de ambtenaren die nu zelf in het pand werken en er is contact met Canisius om te kijken wat de jeugd er van vindt.

Ingebrachte ideeën

Al met al zijn er toch wel veel ideeën binnen gekomen. Enkele honderden zelfs! De ideeën zijn heel verschillend van karakter, maar er komen ook heel vaak dezelfde ideeën terug. Iets met glas (een glasmuseum of combinatie met Glasrijk en de Glinstering) is vaak gezegd, de bieb, een toeristeninformatiepunt, een koffiehuis, een plek voor de jeugd, te verhuren werk- en vergaderruimte, huisvesting voor maatschappelijke stichtingen en een punt voor vrijwilligers is vaak genoemd. De ideeën variëren ook van zo maar een krabbel tot hele concrete voorstellen en verzoeken. De komende tijd wordt alles wat is ingebracht in kaart gebracht.

Beoordelingscriteria

Naast een vraag om ideeën, is ook gevraagd op welke criteria deze ideeën beoordeeld moeten worden. Gaat het om reuring? Werkgelegenheid? Draagvlak? Uitstraling van het pand en plein? versterking van de economie? Moet het wat opbrengen of mag het ook wat kosten? Ook deze antwoorden worden nu verzameld.

Onderzoek professionals

Naast een vraag aan de gemeenschap, loopt ook een onderzoek door professionals. Het gemeentehuis zelf wordt nauwkeurig onderzocht op huidig gebruik en mogelijkheden voor toekomstig gebruik.

Advies in maart 2017

Als alle antwoorden in kaart gebracht zijn, stellen Som= en Kulturkunde een nota van uitgangspunten op, wat moeten leiden tot een advies voor twee scenario’s voor een nieuwe invulling. Dat advies wordt naar verwachting in maart 2017 aan Tubbergen Bruist gepresenteerd.

Achter de schermen verder

Nu de sessies zijn geweest, gaan we met het project even achter de schermen verder. Als we in maart ons advies gepresenteerd krijgen, zullen we de uitkomsten weer delen. Mochten er ondertussen interessante ontwikkelingen zijn, dan horen jullie ook van ons, hier op Facebook of op de website.

Nabranders??

Soms zetten dingen je aan het denken en komt er wat later ineens een fantastisch inzicht. Mocht jij dat ook hebben met dit project en heb je een gouden idee, een andere relevante gedachte of een vraag die je nu of later absoluut met ons wilt delen, dan kan dat uiteraard nog. Mail gerust naar info@tubbergenbruist.nl, dan zorgen wij dat het bij de onderzoekers terecht komt. Op dit moment is gemeentehuistehuur.nl trouwens ook nog in de lucht, daar kun je eigen ideeën posten.