Huis van de gemeente stap dichterbij

Home / nieuws / Huis van de gemeente stap dichterbij

In het project gemeentehuistehuur.nl laat Tubbergen Bruist in overleg met de gemeente Tubbergen onderzoeken welke nieuwe rol het huidige gemeentehuis van Tubbergen kan krijgen. Onder het motto ‘samen durven dromen’ is met belanghebbenden en inwoners uit de gemeente Tubbergen opgehaald welke kansen, mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn. Hiervoor is een online ideeënplatform geopend, zijn diverse werksessies georganiseerd en de ruimtelijke en financiële mogelijkheden onderzocht. De resultaten van het eerste deel van het onderzoek, de analyse-fase, liggen er nu. Het nieuwe huis van de gemeente is daarmee een stap dichterbij.

Uitkomsten eerste analyse liggen er

Uit de werksessies is veel informatie gekomen. De ideeën zijn onder te verdelen in de categorieën horeca, hotel, dagrecreatie, exposities, congres- en vergadercentra, detailhandel, kantoren, wonen en een gezondheidscentrum. Ook verschillende combinatievormen van functies en concepten (bv. glas, streekproducten) zijn aangegeven. Tijdens de werksessie is ook gevraagd hoe de initiatieven beoordeeld moeten worden: wat vinden we van belang? Waaraan moeten initiatieven voldoen? Hier zijn het meest genoemd:

  • meer reuring in het dorp,
  • draagvlak vanuit inwoners en
  • een bijdrage aan de uitstraling van het plein en omliggende gebouwen.

Naast het ophalen van ideeën uit de samenleving zijn de mogelijkheden van het gebouw geïnventariseerd, zowel ruimtelijk als financieel. Ook hebben een aantal partijen zich gemeld met initiatieven voor een nieuwe invulling. De onderzoekende bedrijven, Som en Kulturkunde, hebben alle onderzochte informatie verwerkt in het rapport ‘Huis van de gemeente’  als leidraad voor de verdere ontwikkeling.

Voortgang project

Eind maart komt een volgende belangrijke stap, dan worden op basis van de ingebrachte ideeën en mogelijkheden drie scenario’s en concepten voor een daadwerkelijke invulling gepresenteerd en medio mei beslist de gemeenteraad voor één voorkeursscenario. Daarna is duidelijk wat voor soort invulling er gaat komen en kunnen nieuwe huurders of gebruikers zich echt gaan inschrijven voor een plek het Gemeentehuis.

Geïnteresseerden in het rapport ‘Huis van de gemeente’ over de eerste analysefase kunnen hiervoor per mail een verzoek sturen aan info@tubbergenbruist.nl. Dan sturen we het rapport per mail op.