Deelprojecten gestart

Home / nieuws / Deelprojecten gestart

Deelprojecten gestart

Tubbergen Bruist zit vol ambitie. Bij lancering tijdens de najaarskermis is er veel gesproken met inwoners en zijn maar liefst 112 ideeën opgehaald en ook eigen ideeën van de projectgroep getoetst. De plannen van de projectgroep en de ingebrachte ideeën zijn samen gecategoriseerd, geanalyseerd en de eerste deelprojecten zijn ook al gestart.

Huisvesting voor jongeren

Het eerste deelproject betreft huisvesting voor jongeren. Er bereiken ons signalen dat jongeren moeite hebben om passende woonruimte te vinden in Tubbergen. Er is een werkgroep gestart die gaat inventariseren wat er leeft en welke kansen en mogelijkheden er zijn om hier aan bij te dragen.

Verlevendigen Raadhuisplein

Daarnaast is ook een werkgroep gestart die gaat kijken of en hoe we het Raadhuisplein kunnen verlevendigen. Dat dit onderwerp leeft werd ook erg duidelijk tijdens de gesprekken met inwoners in onze stand in het centrum met de najaarskermis. Er kwamen veel ideeën voor evenementen op het plein en ook de roep om meer horeca was erg duidelijk. Voor Tubbergen Bruist is dit thema de komende jaren een speerpunt. De werkgroepen heeft alle binnengekomen signalen gecategoriseerd en geanalyseerd en gaat in gesprek met partijen die bij Tubbergen Bruist of de gemeente Tubbergen hebben aangegeven zich sterk te willen maken of op een andere wijze betrokken kunnen worden. Daarin wordt ook actief samenwerking met de gemeente gezocht.

Zodra er voortgang over deze projecten te melden is hoort u weer van ons!