Werkbezoek gedeputeerde van Haaf

Home / nieuws / Werkbezoek gedeputeerde van Haaf

Werkbezoek Gedeputeerde van Haaf aan Tubbergen Bruist

Vanmorgen hebben wij gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel op werkbezoek gehad. Het was een mooie ochtend waarin we met samen met haar en wethouder Roy de Witte letterlijk langs de werkwijze, resultaten en ambities van Tubbergen Bruist zijn gelopen. In dit bezoek concludeerde de gedeputeerde: “Dit is zo anders dan vanaf papier. Ik kom op veel plaatsen in de provincie en hoor hoe iedereen zoekt naar nieuwe vormen om inwoners en politiek dichter bij elkaar te brengen. Als ik zie wat jullie in vier jaar met elkaar hebben gerealiseerd, loopt Tubbergen daarin echt voorop. Jullie zijn een voorbeeld voor andere steden en dorpen.”

Om een indruk te geven van het werkbezoek volgt hier een verslag van de ochtend.

Loslaten

We verwelkomden de gedeputeerde met een kop koffie op het gemeentehuis. Daar hebben we onze werkwijze en thema’s waar we aan werken gepresenteerd. Wethouder Roy de Witte herinnert zich nog goed de start. ”Ik was zelf net in functie en voelde onvrede onder de inwoners en ondernemers op bepaalde thema’s. Als gemeente hadden we nieuwe manieren nodig om met onze inwoners in gesprek te blijven. In Tubbergen diende zich die kans aan omdat jullie als projectgroep van inwoners en ondernemers hier al over aan het brainstormen waren. In goed overleg met de raad en de provincie hebben we dat toen omarmd. We hebben geleerd om los te laten en actief de samenwerking te zoeken. Dat was best een spannende periode.”

Ontwikkeling doorgemaakt

“De belangrijkste aanleiding om met de gemeente in gesprek te gaan was destijds de dreigende leegstand in het winkelcentrum” vertelde Horst in ’t Veld, onze voorzitter, aan de gedeputeerde. “De bestuurders van de gemeente durfden zich kwetsbaar op te stellen en gaven ons ruimte. Samen hebben we een denkrichting ontwikkeld en zijn we met ondernemers en inwoners aan de slag gegaan. Inmiddels hebben we een hele ontwikkeling doorgemaakt en zien we de resultaten. Maar veel van ons werk gebeurt achter de schermen, dat ziet niet iedereen en dat is soms lastig uit te leggen. Wel merken we dat er steeds meer draagvlak is voor wat we doen. Mensen zien dat het goed gaat met Tubbergen. ”

Reuring Raadhuisplein

De verdere ochtend hebben we wandelend door het centrum vooral met de gedeputeerde gesproken over de verschillende thema’s en projecten waar Tubbergen Bruist op focust. Onze projectleider Patricia en projectgroepleden belichtten de ambities en de resultaten tot nu toe. Een belangrijk thema is bijvoorbeeld meer reuring op het Raadhuisplein. Edward Willems, die vanuit Tubbergen Bruist projectleider is van ons groenplan, vertelde hoe de glinsterde boombakken daaraan hebben bijgedragen. Hij tipte ook over de volgende fase met nog meer groen in het centrum, en dat de boombakken sinds deze week ook echt verlicht zijn!

 

Glashoes

Natuurlijk hebben we ook stilgestaan bij het Glashoes. Frank Droste van de bibliotheek schetste hoe dat er straks uit kan zien. Hoe je een huis maakt waar cultuur, horeca, ontspanning en ontmoeting hand in hand gaan met besturen en ondernemen. Daarbij benadrukte hij overigens wel het belang om dan ook echt de boel open te breken. Als je écht een toegankelijk, open en gedeeld Glashoes kunt maken, voorspelt hij dat de maatschappelijke waarde enorm toeneemt.” De gedeputeerde herkende dit ook in andere multifunctionele maatschappelijke locaties. Droste: “Ik zie een Glashoes waar iedereen welkom is, maar vooral niks hoeft. Je kunt er wat rondhangen, wat lezen, een kop koffie drinken, cultuur snuiven en andere mensen ontmoeten. Maar… dat werkt alleen als we echt de huidige indeling volledig op de kop durven zetten.”

Maatschappelijk vastgoed

Daarna zijn we verder gewandeld langs de Delle. Ook daar zijn onze projectleider Patricia Ankersmid en gebiedsmakelaar Wilco Kienhuis in gesprek over de doorontwikkeling van een aantal locaties in maatschappelijk vastgoed. We kijken samen met de Delle, de Huve en het Netwerk naar de huisvesting, naar meer samenwerking en hoe vrijkomende locaties kunnen worden ingezet voor nieuwe functies, bijvoorbeeld voor woningbouw.

Sportlocaties

Onderweg naar de voetbalvelden van TVC vertelde Rudy Bekhuis, zowel verbonden aan TVC als aan Tubbergen Bruist, hoe groot het maatschappelijke belang van goede sportlocaties is. Sport is een verbindende factor in de maatschappelijke ontwikkeling en gezondheid van een dorp. Met Sportcentrum de Vlaskoel en de mogelijkheden bij TVC heeft Tubbergen voorzieningen waar de hele gemeente gebruik van maakt. Daarbij wordt verder gekeken dan alleen de behoefte van het eigen dorp. Vanuit Tubbergen Bruist wordt samen met een aantal partijen aan een nieuwe uitbreiding in de voorzieningen in dit gebied gewerkt. Daar verwachten we binnen enkele weken overigens meer over te vertellen.

Winkelcentrum

Aansluitend hebben we een rondje door de winkelstraat gelopen. Daar lichtte Thomas ter Beke, eigenaar van Derksen Mode en lid van Tubbergen Bruist, de ontwikkeling in het winkelcentrum toe. Hij vertelde hoe de reclamebelasting in het centrum ruimte heeft gegeven voor veel nieuwe evenementen en hoe de leegstand van winkelpanden steeds weer wordt opgevuld. Tubbergen Bruist onderhoudt hierover goede contacten met de OHT en heeft bijvoorbeeld laten odnerzoeken welk effect vergroting van het supermarktaanbod heeft op het centrum. Dit onderzoek is er gekomen omdat in Tubbergen vaak werd gesproken over een derde supermarkt naast de Plus en de Aldi. Daar is uitgekomen dat er wel ruimte is voor vergroting van het vloeroppervlak van de huidige supermarkten, maar dat een derde winkelformule niets toevoegt. Op dit soort onderwerpen is onze gebiedsmakelaar in gesprek met betrokkenen en kijken we hoe ideeën, initiatieven en pandeigenaren met elkaar kunnen verbinden, om zo in een vroeg stadium de beste ideeën te kunnen helpen aanjagen. De uitgifte van centrumcheques, die overigens ook vanuit de provincie beschikbaar zijn gesteld, draagt hier bijvoorbeeld ook aan bij.

Soccer Inside en Burg.Verdegaalhal

Na de wandeling wachtte Mark Oude Luttikhuis ons met een kop soep en broodjes op in de burg. Verdegaalhal. Mark vertelde hoe hij met Soccer Inside en de escaperooms op zijn creatieve ondernemende wijze de komende paar jaar leegstand in de Verdegaalhal voorkomt. Wat er daarna met de hal gebeurt ligt overigens nog volledig open. Tubbergen Bruist is hier actief bij betrokken, maar er zijn nog geen definitieve keuzes gemaakt. Onze voorkeur gaat uit naar een invulling die een publiekstrekker voor het centrum is. Of de hal dan plat gaat, of er een verbouwing komt, of er meer groen of een combinatie met wonen wordt gezocht, dat is nog niet besloten. Hoe het er uit gaat zien ligt er ook aan of en hoe investeerders zich melden voor deze locatie. Op dit moment worden wel denkrichtingen onderzocht, maar is in principe alles nog mogelijk.

Flexibiliteit in wonen

Tussen de bedrijven door was er deze ochtend veel ruimte voor open gesprekken. Er werden gedachten uitgewisseld, ideeën getoetst en kansen besproken. Het thema wonen kwam ook aan bod. Dat was ook onvermijdelijk, want wonen staat bijna doorlopend op de agenda. Claudia Timmers, in het dagelijks leven vastgoedconsultant en lid van Tubbergen Bruist, schetste eerder op de ochtend al dat in Tubbergen vooral de jeugd en de ouderen behoefte aan meer geschikte woningen hebben. Onze projectgroepleden Thomas Wigger en Nicole Busscher zetten zich bijvoorbeeld actief in voor een geschikt woningaanbod voor jongeren. Gedeputeerde van Haaf wees er vervolgens op dat juist bij wonen een open blik heel belangrijk is. Woonbehoeftes kunnen heel snel veranderen. Ze adviseerde ons om niet blind te staren op nieuwbouw, maar vooral ook naar de toekomst te kijken en te anticiperen op herontwikkeling en woningaanbod dat nu nog voldoet, maar over een aantal jaren niet meer. Ze inspireerde met verhalen hoe andere gebieden in Overijssel creatieve manieren onderzoeken om tijdelijke woningen beschikbaar te stellen. Zo behoud je flexibiliteit in het totale aanbod.

Open houding, draagvlak en samenwerking

Het was een inspirerende en enerverende ochtend. Eerlijk is eerlijk, het was super om zo samen terug te kijken en te zien waar we mee bezig zijn, hoeveel we al bereikt hebben en welke ambities er nog zijn. Wat ook enorm prettig is, is dat wethouder de Witte en gedeputeerde van Haaf daarin namens gemeente en provincie hun waardering, steun en betrokkenheid uitspraken. Een compliment dat wij overigens graag teruggeven. Als projectgroep hebben wij geen formele status of macht. Alles wat wij doen, valt of staat met een open houding, draagvlak en samenwerking. Om te beginnen vanuit de inwoners, de ondernemers en onszelf, maar zeker ook vanuit gemeente en provincie.

Vol enthousiasme door

Die open houding hopen we de komende jaren ook vast te kunnen houden. Het was vanochtend mooi terugkijken, maar we weten ook maar al te goed hoe hobbelig de weg soms is geweest. En waarschijnlijk ook wel weer gaat worden. We hebben nog de nodige projecten lopen en er liggen de komende jaren ook nog voldoende uitdagingen voor ons. Bovendien hebben we inmiddels geleerd dat grote veranderingen langzaam gaan, dat er zelden simpele oplossingen voor maatschappelijke vragen bestaan en dat je nooit iedereen tevreden kunt stellen. Er is nog werk genoeg aan de winkel, dus gaan we gewoon vol enthousiasme door. Tip: blijf ons daarin vooral volgen. 😉