Ontwikkeling gemeentehuis en Verdegaalhal

Home / nieuws / Ontwikkeling gemeentehuis en Verdegaalhal

Na een periode van plannen maken en voorbereiden gaat Tubbergen Bruist actief aan de slag met twee grote projecten in de kern Tubbergen: de herontwikkeling van van de locatie Verdegaalhal en een bredere invulling van het gemeentehuis.

Herontwikkeling locatie verdegaalhal

Nadat het besluit is genomen dat er een nieuwe sporthal in Tubbergen komt op de locatie Vlaskoel, ligt de weg vrij voor herontwikkeling van de locatie van de huidige Verdegaalhal. Tubbergen Bruist wil de koopkracht en vitaliteit van het centrum in Tubbergen versterken door vanuit deze doelstelling de locatie opnieuw te ontwikkelen. Daarbij worden mogelijke scenario’s op stedenbouwkundige, en maatschappelijke en economische haalbaarheid verkend, wat uiteindelijk moet leiden tot een definitief besluit. Zodra de locatie vrijkomt, kan dan direct gestart worden met de nieuwe invulling.

Nieuwe invulling gemeentehuis

Tubbergen Bruist wil de levendigheid op het raadhuisplein vergroten en ziet kansen om dit deels te realiseren met een bredere invulling van het gemeenthuis. Die mogelijkheid is er, omdat in het gemeentehuis steeds meer ruimtes vrijkomen door toenemende digitalisering en minder plaatsgebonden werkzaamheden van ambtenaren. Deze ruimte kan opnieuw gevuld worden met meer maatschappelijke functies en zo actief bijdragen aan meer levendigheid in en rond het gemeentehuis.

SOM= gaat in samenwerking met Frank Droste (Kultuurkunde) in opdracht van Tubbergen Bruist onderzoeken welke nieuwe functies in het gemeentehuis kunnen worden toegevoegd. Het doel is een huis ‘Van en voor de bevolking van de gemeente Tubbergen’ te creëren. Daartoe wordt in actieve samenwerking met inwoners van de gemeente een invulling onderzocht waarin de huidige functie van het gemeentehuis wordt aangevuld met maatschappelijke activiteiten in bijvoorbeeld cultuur, kunst, theater en film. Er zullen meerdere scenario’s opgesteld, ontworpen en doorgerekend worden, om zo te komen tot definitieve keuzes voor de nieuwe invulling.

Van onderop

Beide projecten worden opgestart vanuit het maatschappelijk kader van Tubbergen Bruist. Dit kernteam is een samenwerking van Stakeholders uit Tubbergen en de gemeente Tubbergen, met als doel samen te werken aan een toekomstbestendige, leefbare kern Tubbergen. Tubbergen Bruist kijkt daarbij naar de fysieke inrichting van de kern Tubbergen, maar houdt vanuit de centrale functie van het dorp Tubbergen ook rekening met gemeentebrede belangen. Het kernteam zoekt daarin actief de dialoog met inwoners. Tubbergen Bruist loopt parallel aan de projecten Mijn dorp 2030. De financiering komt deels vanuit de gemeente Tubbergen voor een evenredig deel vanuit Provinciale subsidies.