Meld je hier aan voor het Glashoes

Home / nieuws / Meld je hier aan voor het Glashoes

De aanmeldingstermijn voor de marktverkenning van de herbestemming gemeentehuis Tubbergen is voorbij. Bent u geïnteresseerd om u te vestigen in het gemeentehuis van Tubbergen, neem dan contact op met Corneel Jonkers, corneel.jonkers@overmorgen.nl of bel 0641010217.

INLEIDING

In het midden van Twente, niet ver van Almelo en Hengelo, ligt tussen de molens en prachtige fietsroutes, de ondernemende gemeente Tubbergen. Tubbergen onderscheidt zich door haar rijkheid aan natuur, recreatie en glaskunst. Zo wordt het jaarlijks evenement Glasrijk Tubbergen georganiseerd, kan je een Glaskunst route van 50 kilometer fietsen of de Pancratius Basiliek met glas van de 5 generaties Nicolas bezoeken. Aan het Raadhuisplein in Tubbergen staat het gemeentehuis. Het gemeentehuis is sinds de bouw in gebruik geweest als gemeentehuis voor de gemeente Tubbergen & Noaberkracht. Inmiddels is er ruimte beschikbaar in het gemeentehuis en is gekozen om middels een marktverkenning opzoek te gaan naar initiatieven voor een nieuwe invulling van het gemeentehuis.

Vanuit Tubbergen Bruist, een lokale actieve groep van stakeholders is het volgende doel gesteld: “Werken aan een sociaal-economisch krachtige kern Tubbergen, voor een toekomstbestendig en leefbaar dorp, met een voorzieningenniveau dat aansluit bij de centrale rol voor de hele gemeente”. Om dit doel te bereiken zijn onder andere de volgende thema’s benoemd. Het versterken van de aantrekkingskracht van het centrum en het verlevendigen van het Raadhuisplein.

Onder met name dit laatste thema valt ook het zoeken naar een nieuwe invulling voor het gemeentehuis. Samen met bewoners en de gemeenteraad is er gekozen voor het concept Glashoes, waarin het gemeentehuis een nieuwe invulling krijgt.

Naast een marktverkenning, wil de gemeente middels een marktconsultatie potentiële initiatiefnemers een aantal uitgangspunten voorleggen en onderzoeken in hoeverre zij belemmeringen zien of kansen creëren voor hen om zich te vestigen in het Glashoes in Tubbergen. In het Glashoes is er ruimte voor ondernemende initiatieven van klein tot groot, lokaal tot regionaal, ambachtelijk tot cultureel, horeca tot werkplekken en maatschappelijk tot commercieel. Verkoop en verhuur zijn beide mogelijk. Interesse? Meer informatie vindt u op deze website.

LOCATIE EN HET PAND

In Noordoost-Twente, tegen de grens met Duitsland ligt de gemeente Tubbergen. De gemeente, met ruim 21.100 inwoners, strekt zich uit over 147 km2 en telt negen dorpen en zes buurtschappen. De dorpen zijn: Albergen, Fleringen, Geesteren, Harbrinkhoek, Mariaparochie, Langeveen, Manderveen, Reutum, Tubbergen en Vasse. Haarle, Hezingen, Mander, Klössehoek, Weitemanslanden (deels) en West-Geesteren vormen afzonderlijke buurtschappen. Tubbergen is qua inwoneraantal het grootste dorp en zowel geografisch als bestuurlijk het centrum van de gemeente. Tegenwoordig heeft de gemeente Tubbergen circa 8.500 huizen met circa 21.000 inwoners, waarvan circa 6400 in het dorp Tubbergen. De gemeente Tubbergen is één van de weinige Nederlandse gemeenten die nog nooit bij een gemeentelijke herindeling of zelfs grenscorrectie betrokken is geweest. De gemeentegrenzen van tegenwoordig zijn nog altijd gelijk aan de gemeentegrenzen ten tijde van de instelling van de gemeente Tubbergen in 1811. Er is ook gekeken naar Tubbergen in relatie tot de omliggende (concurrerende) plaatsen. Bekijk hier de afbeelding voor een impressie van de diverse faciliteiten binnen Tubbergen en de naastgelegen plaatsen.

Het kansenplan  Voor het bepalen van de strategische positie van initiatieven in Tubbergen en het belang van de verschillende locaties voor de ontwikkeling naar een bruisend dorpscentrum, is dit jaar een kansenplan ontwikkeld. Dit kansenplan verdeelt de verschillende thema’s die beleving brengen in het dorp en een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig bruisend Tubbergen op een evenwichtige wijze. Daarmee worden de huidige functies en dan met name de horeca en het winkelbestand versterkt. Tevens draagt het kansenplan bij aan de verankering van maatschappelijke functies in het dorp. Bekijk hier het kansenplan.

Het gemeentehuis is gelegen binnen het thema ‘ontmoeting, horeca en evenementen’. Zoals in het rapport ‘Huis van de gemeente’ op pagina 68 staat omschreven.

Het Raadhuisplein – Het gemeentehuis van de gemeente Tubbergen is gelegen in het centrum van Tubbergen aan het Raadhuisplein 1. Dit maakt de ligging van het gemeentehuis tot een bijzondere en unieke plek. Het plein is enkele jaren geleden geheel vernieuwd. Het plein wordt meerdere malen per jaar gebruikt voor evenementen en wordt gezien als verbindende factor tussen het gemeentehuis en de winkelstraat (Grotestraat).

Het pand – Het gemeentehuis is ontworpen door dhr. F. Peutz te Heerlen en gebouwd in 1968. In 1981 is het gemeentehuis aan de voorzijde uitgebouwd. Het gebouw telt drie bouwlagen; het souterrain, de begane grond en de 1e verdieping. Een deel van de technische ruimte is gerealiseerd in een opbouw op het dak. Het gebouw voldoet momenteel voor haar huidige bestemming, maar is wel gedateerd. Investeringen om het gebouw up tot date te maken zijn wenselijk. Ruimtelijk en technisch gezien biedt het gebouw voldoende mogelijkheden voor verhuur- (of verkoop) mogelijkheden. Multifunctioneel gebruik en een mix van functies zijn te realiseren. Om de mogelijkheden van het gemeentehuis te kunnen beoordelen, zijn er diverse analyses uitgevoerd, die vanuit verschillende perspectieven de staat van het gebouw weergeven. De rapportages (pagina 24 t/m33) en het advies van de kwaliteitscommissie (pagina 58 t/m 59) kunt u terugvinden in het rapport ‘Huis van de gemeente’.

Download hier het rapport ‘Huis van de gemeente’, Beeldimpressie gemeentehuis Tubbergen, Plattegronden gemeentehuis Tubbergen.

CONCEPT GLASHOES

Glas neemt al sinds lange tijd een belangrijke rol in binnen Tubbergen. Regelmatig vinden er glasevenementen plaats, zijn er demonstratie met glas en op diverse plekken binnen Tubbergen kunt u de glaskunst bewonderen. Een van de belangrijkste evenementen binnen Tubbergen is ‘Glasrijk’, dat jaarlijks vele duizenden bezoekers trekt. Daarnaast is er nog de ‘Glinstering’, een verbindend initiatief dat werkt aan een glazen bouwsteentje, dat gebruikt zal kunnen worden voor kunstwerken, gebouwen, straatmeubilair, straatwerk etc. Kortom, de gemeente zet groots in om zich te onderscheiden in de toeristische sector middels het glas.

Het gemeentehuis is centraal gelegen binnen Tubbergen en is daarom bij uitstek de plek om ook glas onder de aandacht te brengen. Er is daarom gekozen voor het concept ‘Glashoes’. Het ‘glas’ in Glashoes is gebouwgebonden, uw initiatief hoeft dus niet glas gerelateerd te zijn. Qua uitstraling en beleving dient glas terug te komen in de inrichting van het pand.

Binnen het Glashoes is er ruimte voor diverse (combinaties van) functies. Denk daarbij aan horeca, evenementen, tentoonstellingen, galerie, atelier, productie van kleinschalig ambachten en recreatie. Ook is aanvullend mogelijk een kantoorfunctie, dienstverlening, cursus en vergaderruimtes, onderwijs en logies. Het is niet mogelijk wooneenheden te creëren. Een zorgfunctie is alleen toegestaan in dit concept aanvullend op andere functies en niet aan de voorzijde van het pand of aangrenzend aan de hal. Bekijk de impressies van het concept in het rapport ‘Huis van de gemeente’ op pagina 87 en 69.

PROCES EN INSCHRIJVEN

– Aanmeldingen voor de marktverkenning en marktconsultatie is gesloten. –

Voor de herbestemming van het gemeentehuis van Tubbergen heeft de gemeente ervoor gekozen om te starten met een marktverkenning en een marktconsultatie. Op deze manier probeert de gemeente inzichtelijk te krijgen welke geïnteresseerde initiatieven er zijn voor het gemeentehuis en of de uitgangspunten van de gemeente voldoende ruimte bieden om te komen tot een goede invulling van het gemeentehuis.

Op basis van de resultaten uit de marktverkenning en de marktconsultatie zal de gemeente bepalen hoe het vervolgproces eruit zal komen te zien om te komen tot een verdere invulling van het pand. De partijen die zich aanmelden middels de marktverkenning zullen op de hoogte worden gehouden van het vervolgproces. Wanneer u geïnteresseerd bent in de mogelijkheid om uw initiatief te vestigen in het gemeentehuis, dan is het van belang dat u zich aanmeldt middels het digitaal formulier. Ook initiatieven, die zich reeds op een eerder moment bij de gemeente hebben gemeld, worden gevraagd zich aan te melden middels het digitale formulier. Benadrukt wordt, dat de marktverkenning en -consultatie geen selectie- of aanbestedingsprocedure betreft. Alleen deelnemers aan de marktverkenning kunnen deelnemen aan de marktconsultatie.

Marktverkenning – Met een marktverkenning wil de gemeente onderzoeken welke initiatieven in de markt interesse hebben zich te vestigen in het Glashoes.

Bij de gemeente hebben inmiddels initiatieven gemeld, die geïnteresseerd zijn om zich te vestigen in (een deel) van het gemeentehuis. Om het concept Glashoes op een zo goed mogelijke manier invulling te kunnen geven, acht de gemeente het van belang dat de markt middels een uitgebreide campagne benaderd wordt. Zo verkrijgt zij een overzicht van de partijen binnen en buiten Tubbergen, die geïnteresseerd zijn om zich met hun initiatief te vestigen in het gemeentehuis. De partijen die zich aanmelden voor deze marktverkenning zullen op de hoogte worden gehouden van het vervolgproces. Wanneer u geïnteresseerd bent om u met uw initiatief te vestigen in het gemeentehuis van Tubbergen, dan willen wij u vragen uiterlijk 5 oktober 2017 u te melden middels het digitale formulier. Aan de aanmelding voor de marktverkenning kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van het initiatief wordt zonder toestemming van de initiatiefnemer niet openbaar gemaakt.

Marktconsultatie – Met een marktconsultatie wil de gemeente informatie ophalen bij geïnteresseerde partijen voor een mogelijk selectieproces voor het Glashoes in de toekomst.

De gemeente wil graag middels deze marktconsultatie inzicht verwerven of de uitgangspunten voor een mogelijke selectie in de volgende fase voldoende ruimte bieden om te komen tot een goede invulling van het gemeentehuis. De indieners van initiatieven bij de marktverkenning wordt gevraagd om deel te nemen aan de marktconsultatie. Deelname is niet verplicht en kan tot uiterlijk donderdag 5 oktober 2017.

CONTACT

De aanmeldingstermijn voor de marktverkenning van de herbestemming gemeentehuis Tubbergen is voorbij. Bent u geïnteresseerd om u te vestigen in het gemeentehuis van Tubbergen, neem dan contact op met Corneel Jonkers, corneel.jonkers@overmorgen.nl of bel 0641010217.