Herontwikkeling locatie Verdegaalhal

Home / nieuws / Herontwikkeling locatie Verdegaalhal

Afgelopen week is met instemming van de gemeenteraad definitief gekozen voor het bouwen van een nieuwe sporthal aan de sportlaan in Tubbergen. En daarmee komt de locatie van de huidige Verdegaalhal vrij voor herontwikkeling. In dit bericht kunt u meer lezen over de plannen van Tubbergen Bruist voor deze locatie.

Blij met politiek besluit

Tubbergen Bruist is blij met het politieke akkoord voor een nieuwe sporthal om twee redenen. Tubbergen Bruist gelooft in de kracht van het centreren van alle sportfaciliteiten in Tubbergen. De hele gemeente heeft profijt van deze keuze, een sterk sportcentrum tilt de sport in Tubbergen naar een hoger niveau. Daarnaast vinden wij het vrijkomen van de locatie Verdegaalhal ook van groot belang. Dat maakt ruimte vrij voor een nieuwe economische trekker in het centrum van Tubbergen.

Financiële steun

Om beide ontwikkelingen mogelijk te maken, heeft Tubbergen Bruist financiële steun toegezegd van €360.000. Het geld wordt geïnvesteerd in herontwikkeling van de locatie. Denk daarbij aan sloop, planontwikkeling, onderzoek naar de mogelijkheden, etc. Het geld gaat dus niet rechtstreeks naar de sporthal of een commerciële partij op de locatie Verdegaalhal. Wel is het een impuls geweest in de besluitvorming rond de sporthal en het maakt zo de weg vrij voor beide ontwikkelingen. Mocht blijken dat dit bedrag niet volledig nodig is voor de herontwikkeling, dan vloeit het restant weer terug naar Tubbergen Bruist en wordt opnieuw ingezet voor andere projecten.

Hoe nu verder met de locatie Verdegaalhal?

Voor Tubbergen Bruist zit de bemoeienis met de nieuwe sporthal er nu even op. Natuurlijk volgen we de ontwikkelingen en als we kunnen meedenken of meehelpen doen we dat graag, maar de bal ligt nu vooral bij de gemeente en de sport zelf. Wel gaan we actief verder met de herontwikkeling van de locatie Verdegaalhal in het centrum. Dat doen we in actieve samenwerking met de gemeente en inwoners van de gemeente.

Alles nog open, eerst een verkenning

De komende maanden starten we een verkenning op naar de mogelijkheden voor de nieuwe locatie. Dat is ook nodig. Ondanks dat er al volop wordt gespeculeerd over de nieuwe invulling, ligt dit echt nog volledig open. Er is niets of niemand wat toegezegd. Er ligt wel al een visie vanuit Tubbergen Bruist. Die houdt in dat wat er komt, moet bijdrage aan de sociale en economische aantrekkingskracht van het centrum voor Tubbergen. Vooralsnog denken veel mensen dan aan winkels, maar het kan ook een activiteit worden, of zelfs woningen.

Breed in gesprek

In de verkenning doorlopen we een aantal stappen. Zo gaan we in gesprek met mogelijke marktpartijen, maar ook met inwoners van de gemeente Tubbergen. Hoe, wat en waar is nog niet bepaald, maar we gaan zeker organiseren dat zowel geïnteresseerde investeerders als inwoners hier hun ideeën over kunnen delen. Er worden ruimtelijke studies gedaan, de haalbaarheid van ideeën wordt getoetst en bekeken wat er verder eventueel op de locatie overblijft of moet gebeuren. Dat zal allemaal gefaseerd en in stapjes verlopen.

Werkgroep locatie Verdegaalhal

Vanuit Tubbergen Bruist gaat een werkgroep zich speciaal met dit project bezighouden, samen met de gemeente Tubbergen. Zodra we meer kunnen vertellen over het te doorlopen proces en de planning daarvan, zullen we dat hier op de website vermelden.