Voorstel Tubbergen Bruist: gemeentehuis wordt Glashuus

Home / nieuws / Voorstel Tubbergen Bruist: gemeentehuis wordt Glashuus

Voorstel: Gemeentehuis wordt Glashuus

Tubbergen Bruist stelt voor om van het Gemeentehuis Tubbergen een Glashuus te maken. De gemeente werkt digitaler, meer op locatie en meer in samenwerkingsverband met noaberkracht, dus komt er steeds meer ruimte vrij in het gemeentehuis. Tubbergen Bruist heeft laten onderzoeken hoe je deze centrale locatie beter kunt benutten voor de gemeenten Tubbergen. De oplossing: maak van het gemeentehuis een Glashuus en verhuur het aan maatschappelijke of commerciële marktpartijen die het glasconcept omarmen.

Gemeenteraad aan zet

Maandag 8 mei presenteert Tubbergen Bruist het voorstel in de commissie Ruimte en Economie van de gemeenteraad van Tubbergen. Als die instemt, kan de gemeente het Glashuus daadwerkelijk op de markt brengen voor invulling door één of meerdere maatschappelijke, culturele of ondernemende partijen. En parallel moet dan ergens in Tubbergen een nieuwe werkplek voor de gemeentelijke organisatie gevonden worden. Want daarover zijn burgemeester en wethouders heel duidelijk: de gemeente Tubbergen blijft gewoon in Tubbergen.

Glashuus

Het voorstel voor een Glashuus is niet over één nacht ijs tot stand gekomen. Tubbergen Bruist heeft Som= en Kultuurkunde gevraagd eerst gedegen onderzoek te doen en te komen tot een resultaat dat bijdraagt aan de levendigheid en leefbaarheid in Tubbergen. De onderzoekers hebben daarop een breed traject doorlopen. De huidige gebruikers, inwoners van de gemeente Tubbergen en potentiele marktpartijen is op veel manieren gevraagd om mee te denken naar mogelijkheden. Daarnaast zijn praktische zaken onderzocht als een technische analyse, een locatieanalyse, een marktanalyse en de financiële consequenties. Ook is aan de inwoners gevraagd wat ze belangrijke criteria vinden voor een nieuwe invulling van deze centrale locatie in Tubbergen.

Glashuus en glas-dna

Uit het onderzoeksrapport rolde een voorstel met meerdere mogelijkheden, wat heeft geleid tot het uiteindelijke voorstel van Tubbergen Bruist. Voorzitter Horst in ‘t Veld: ‘Als je iets nieuws wilt creëren, moet je het goed doen. Je nek durven uitsteken. Uit de gesprekken en bijeenkomsten met inwoners kwam heel duidelijk naar voren dat inwoners meer reuring en gezelligheid op het Raadhuisplein willen. Dat sluit perfect aan bij de doelstellingen van Tubbergen Bruist én bij de kansen van deze locatie. Wij adviseren daarom om het gemeentehuis in zijn totaal te verhuren aan nieuwe initiatieven. Maar dat doen we niet zo maar, we willen wel zeker weten dat er iets heel moois voor terugkomt. Daarom adviseren wij een conceptuele make-over: het gemeentehuis wordt dan een Glashuus. En daarmee een belangrijke impuls voor de versterking van het glas-dna van Tubbergen.’

Verder meedenken

‘Wij hebben in ons voorstel onderzocht wat er leeft in het dorp en de gemeente, wat er technisch kan, welke kansen de markt biedt en wat dat zou kosten. Wij denken dat het Glashuus de oplossing is, maar het woord is nu weer aan de gemeente. Als de raad hiermee instemt, zal de gemeente het traject zelf verder gaan oppakken en invullen. Dat is niet aan ons. Maar natuurlijk zullen we het wel op de voet volgen en waar nodig meedenken en meewerken. Tubbergen Bruist staat voor een sterke kern in Tubbergen, het Glashuus is daarin een belangrijke stap voorwaarts.’

Bekijk hier de video over ons voorstel voor het Glashuus

Bekijk hier het hele onderzoeksrapport en voorstel voor het Glashuus.