Centrumcheques Tubbergen Bruist

Home / nieuws / Centrumcheques Tubbergen Bruist

Centrumcheques Tubbergen Bruist

Tubbergen Bruist zet zich sinds 2014 in voor een sterk centrum in het dorp Tubbergen. We onderzoeken, we luisteren, we brengen mensen met initiatieven, ideeën en locaties met elkaar in contact. En soms … kunnen we ook financieel een steuntje in de rug geven aan mooie initiatieven. Daar hebben we nu centrumcheques voor.

Om het winkelcentrum van Tubbergen aantrekkelijk te houden, mogen we 6 centrumcheques van maximaal €2500,-. toekennen aanstichtingen, verenigingen of bedrijven die het winkelcentrum in Tubbergen aantrekkelijker helpen maken. De cheques kunnen gebruikt worden voor een kwaliteitsverbetering van het winkelcentrum of een activiteit die daaraan bijdraagt.

Heb jij een plan dat het winkelcentrum nog meer laat bruisen en voldoet het aan de onderstaande voorwaarden? Dien dan een verzoek in voor een centrumcheque bij info@tubbergenbruist.nl

Voorwaarden toekenning centrumcheques

 1. Je staat als vereniging, stichting of bedrijf ingeschreven bij de kvk.
 2. De activiteit of verbetering draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum.
 3. De activiteit of verbetering komt de vitaliteit van het hele winkelcentrum ten goede (dus niet alleen een individuele onderneming).
 4. De activiteit of verbetering moet voor 1 juli 2019 gerealiseerd of in werking zijn.
 5. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 april 2019.
 6. Als alle cheques voor 15 april 2019 zijn toegekend, stopt de centrumactie ook eerder.
 7. De financiële bijdrage bedraagt maximaal €2500,-.

Eisen inschrijving centrumcheques

 • Aanvragen worden schriftelijk ingediend op info@tubbergenbruist.nl voorzien van:
 • naam aanvragende stichting, vereniging of bedrijf met kvk nummer,
 • naam, telefoonnummer en e-mail contactpersoon,
 • doel (verwacht effect) van de activiteit of verbetering,
 • omschrijving en tijdpad van de activiteit of verbetering,
 • verantwoording waar de cheque aan wordt besteed.

Ter info

De cheques zijn beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel, maar de toekenning en uitgifte verloopt via Tubbergen Bruist. We kunnen alleen verzoeken in behandeling nemen die aan de hier genoemde voorwaarden en inschrijvingseisen voldoen. De verzoeken worden op volgorde van binnenkomst en verwacht effect beoordeeld. Activiteiten of verbeteringen waar een groter of langer durend effect van wordt verwacht, maken meer kans op toekenning. Per ingediende activiteit of verbetering kan maximaal één cheque toegekend worden.

Vragen

Heb je vragen over de centrumactie? Neem dan contact op met onze gebiedsmakelaar Wilco Kienhuis, op 06-14428343 of info@tubbergenbruist.nl.