Tubbergen Bruist wil initiatieven voor een bruisend centrum verbinden

Home / nieuws / Tubbergen Bruist wil initiatieven voor een bruisend centrum verbinden

 

In het centrum van Tubbergen is veel beweging in vastgoed. In publiek vastgoed, zoals het Gemeentehuis en de Verdegaalhal. Maar ook in commercieel en maatschappelijk vastgoed speelt er het nodige. De bibliotheek, de Delle, de Huve, en de Rabobank bijvoorbeeld. Om leegstand te voorkomen en de leefbaarheid in Tubbergen te behouden, heeft Tubbergen Bruist het bedrijf ‘Over Morgen’ ingeschakeld. De vraag: Breng in kaart wat er allemaal speelt en ontwikkel een plan voor de juiste vastgoedontwikkeling in het centrum van Tubbergen. Op 8 mei jl. presenteerde Over Morgen haar plan aan de commissie Ruimte en Economie van de gemeenteraad.

Veel beweging in het centrum

Met dit onderzoek en plan wil Tubbergen Bruist aandacht vragen voor de vele bewegingen in het centrum en de gemeente handvatten bieden hoe hier succesvol mee om te gaan. Een integrale benadering van de vele bewegingen maakt veel meer mogelijk. De gemeente kan hier als gesprekspartner, bemiddelaar en facilitator een cruciale rol in spelen. Als op tijd de juiste kansen worden gezien en begeleid, kunnen meer kansen voor herontwikkeling worden verzilverd en zo leegstand voorkomen.

 

Breed in gesprek

Voor de totstandkoming van het plan is OverMorgen in gesprek gegaan met een brede kring belanghebbenden. Een aantal vastgoedeigenaren, ondernemers, besturen van maatschappelijke organisaties en inwoners zijn geïnterviewd over de bedreigingen en kansen die men voor het centrum van Tubbergen ziet. Ook is geïnventariseerd welke actuele aanvragen en plannen bij de gemeente bekend zijn en ook hier zijn gesprekken met belanghebbenden over gehouden. Uit deze brede inventarisatie kwamen 10 concrete locaties in het centrum van Tubbergen naar voren waar nu al plannen voor worden gemaakt of de komende tijd vastgoedontwikkelingen te verwachten zijn. Daarnaast dienden zich 10 concrete initiatieven aan die juist huisvesting in het centrum wensen.

 

Veel dwarsverbanden

Alleen al door heel open deze gesprekken aan te gaan, ontstonden allerlei mogelijke dwarsverbanden. Overmorgen heeft daarom alle onderzochte initiatieven in een kansenkaart voor Tubbergen gezet en geanalyseerd waar mogelijke samenhang, dwarsverbanden en kansen liggen. De conclusie: als op het juiste moment de juiste verbindingen worden gelegd, ontstaan dwarsverbanden en samenwerkingen die nog veel meer initiatieven en ontwikkeling in Tubbergen mogelijk maken. De gepresenteerde strategische aanpak kan de benodigde katalysator zijn om deze kansen ook daadwerkelijk te verzilveren.

 

Gemeentehuis eerste schakel

In dezelfde commissievergadering waar het plan werd gepresenteerd stond ook het voorstel van Tubbergen Bruist voor een nieuwe invulling van het Gemeentehuis op de agenda. Op 22 mei a.s. staat dit op de agenda voor de volledige Gemeenteraad. In de commissie heeft men aangegeven dat een zo grote beslissing zorgvuldig gemaakt moet worden, dus het is even afwachten of 22 mei helemaal haalbaar is. Mogelijk wordt dit enkele weken uitgesteld.  Als de gemeenteraad in dat overleg positief besluit, is het gemeentehuis een concrete eerste schakel in een aantal vastgoedontwikkelingen. De komende maanden zal dan een marktconsultatie voor het gemeentehuis gedaan worden en in oktober verwacht de gemeente dan duidelijkheid te kunnen geven over de voortgang. De nieuwe invulling zal de komende maanden tot de nodige initiatieven en verschuivingen gaan leiden, wat naar verwachting nog meer vastgoedontwikkeling in gang zet.

 

Nieuwe plannen

Terwijl het plan loopt blijft er uiteraard ook oog voor de actualiteit. Als zich nieuwe plannen of ideeën voor het centrum aandienen, worden ook deze meegenomen. Voor meer informatie hierover, neem contact op met Patricia Ankersmid, projectmedewerker Tubbergen Bruist: p.ankersmid@noaberkracht.nl.